Aaltjes

Egbert Schepel (HLB): “Heb je veel schadelijke aaltjes dan is toepassing van granulaat. De aantasting van uien door aaltjes is moeilijk voorspelbaar. Aaltjes komen overal ter wereld voor.

De meeste aaltjes zijn nuttige bodembewoners die leven van bacteriën, schimmels of insecten. Engerlingen bestrijden in jouw gazon? Bestrijd engerlingen effectief met behulp van de aaltjes tegen engerlingen.

Aaltjes zijn meercellige diertjes (nematoden).

Ze komen niet alleen voor in de bodem, maar ook in planten, mensen, dieren en water. Nematoden (Phasmarhabditis hermaphrodita) zijn aaltjes van mm lang die met het blote oog niet te zien zijn en deze diertjes zijn zeer effectieve bestrijders . Natuurlijke vijanden van (naakt)slakken. Natuurlijke vijanden van de engerling. Bestrijden kan van half juni tot half oktober.

Direct te bestellen via ECOstyle webshop. Wilt u nematoden (aaltjes) tegen emelten bestellen? Emelten zijn pootloze, grijsbruine kokervormige larven van de . Wilt u nematoden (aaltjes) tegen snuitkevers bestellen?

Snuitkevers Er zijn wereldwijd zo’n 60. Aaltjes, ook wel nematoden (Nematoda) genoem zijn wormvormige, microscopisch kleine beestjes van meestal 1-mm lang en mm dik. Biologisch bestrijden van engerlingen met insectparasitaire aaltjes. Een engerling is de larve van een kever die tot de familie van bladsprietkevers behoort. In een gezonde bodem leven een ongelofelijke hoeveelheid aaltjes en allerlei soorten door elkaar.

Per vierkante meter al gauw tot miljoen. Voor de akkerbouw en bloembollenteelt is van de wortellesie aaltjes Pratylenchus penetrans de belangrijkste soort. Deze soort komt voor op zandgronden en is . Naast de vele positieve verhalen over deze aaltjesdoder moeten er toch enige kant-tekeningen geplaatst worden bij het gebruik van afrikaantjes tegen aaltjes.

In Nederland zijn er diverse soorten aaltjes, die schade veroorzaken in suikerbieten. De belangrijkste zijn bietencysteaaltjes, wortelknobbelaaltjes, vrijlevende . Aaltjes zijn wormachtige beestjes die u met het blote oog niet kunt zien. Schade ten gevolge van aaltjes in maïs treedt slechts in beperkte mate op. Wel speelt maïs een rol bij de vermeerdering van .