Agrarische bestemming naar woonbestemming

Wij hebben een leuke boerderij met een stukje grond op het oog wat op dit moment een agrarische bestemming heeft. Ik heb gevraagd om een bestemmingsplanwijziging, wijzigen van een agrarische bestemming naar woonbestemming. Voorwaarden wijzigen bestemming Agrarisch of Verkeer naar Tuin of.

Woonbestemming dient u, afhankelijk van de . Het komt nogal eens voor: een woning bevindt zich in het buitengebied en is bestemd als agrarische bedrijfswoning, maar de bewoner is bij . Nieuwe mogelijkheden om snel de bestemming te wijzigen. Bestemmingsplan wijzigen, adviesbureau nodig.

Hypotheek geweigerd vanwege agrarische. Agrarische grond mag als (woning)bouwgrond worden verkocht. Dat andere perceel had een agrarische bestemming waarom.

De koper vindt dat beide percelen een woonbestemming hadden moeten . Een agrarische bestemming wijzigen? Dit geldt ook voor nieuw op te richten bouwwerken en natuurlijk ook voor het gebruik van alle gronden. Wanneer een perceel een agrarische bestemming heeft . Boertjes stelde dat negen op de tien gemeenten moeilijk doen wanneer wordt gevraagd een agrarisch bedrijf een woonbestemming te geven.