Agrifood

Noordoost-Brabant is in 20de topregio in agrifood. In deze dynamische regio vinden ondernemers, onderwijs en overheid elkaar in AgriFood Capital. Turn on Location History to track places you visit.

Schakel ‘Web- en app-activiteit’ in om plaatsen bij te houden die u bezoekt. In het bestuur van de Stichting AgriFood Capital zijn overheden, ondernemers en kennisinstellingen gelijkwaardig vertegenwoordigd. Tijdens Dutch Agri Food Week staan voedsel, voedselinnovatie en voedselproductie centraal. Boeren, ondernemers uit toeleverende en verwerkende industrie, .

Altijd actuele vacatures in de Food- en Agrisector zoals in de voedingsmiddelenindustrie, veehouderij en aanverwant accountancy. De agrifood is een van de kroonjuwelen van de Nederlandse economie. Maar agrifood is ook een sector die staat voor lastige strategische . Nederland is een uitgesproken agrifoodland. De sector is de stille motor achter onze economie.

Met een toegevoegde waarde van miljard euro is agrifood de . Op juni 20vindt het congres AgriFood en Tech plaats. Hoe kan technologie de transitie naar een duurzame voedselvoorziening versnellen? Het netwerk platform voor de circulaire economie in Nederland.

Samen werken aan een circulaire economie, doe je mee? Op juni 20presenteerden Mathijs van Bergen en Joost Oosterom, afstudeerders van HAS Hogeschool, de resultaten van hun onderzoek Agrifood Life. Nederland behoort tot de koplopers in de agri- en foodsector en is qua kennis en innovatie toonaangevend in de wereld.

Agri Food Health Innovation Centre is dé ontmoetingsplaats voor (startende) life sciences bedrijven. Onze doelstelling is startende Life Sciences ondernemers . Hét platform van de agrifood sector. Investeringsvoorstellen agrifood en tuinbouw voor NL Next Level. HIGHTECH OPLOSSINGEN VOOR GEZONDER VOEDSEL.

Hiervoor moet straks twee keer zoveel voedsel worden . Discover the international food chains for chicken, tomatoes and beer. You will learn about production processes and different technologies . Hij roept investeerders op om dit bedrag ook vrij te maken zodat miljoen euro beschikbaar is om innovaties in agrifood te stimuleren. OPEN CALL: Expressions of interest for setting-up and co-leading new partnerships in specific thematic areas related to Agri-Food may be submitted here.