Beendermeel samenstelling

We gebruiken eigenlijk nooit bloed- en beendermeel in de kas (omdat de zoals 12-10-of welke andere samenstelling van N-P-K (stikstof-fosfor-kali). Ben jij opzoek naar het gebruik van beendermeel en de relevante voordelen? Samenstelling: stikstof totaal (N) volledig organisch gebonden stikstof, afkomstig van Beendermeel, fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in water en .

Beendermeel bevordert de knopzetting bij bloeiende planten. Verdeel Beendermeel over het wortelbereik van de plant of het te bemesten. De zuurtegraad van de bodem is enorm belangrijk voor de plant.

Hij bepaalt de beschikbaarheid van voedingselementen in de bodem.

Beendermeel is een biologische NP-meststof van Pure, divisie Land Tuinbouw. Beendermeel (ook: beenderenmeel) is een product dat verkregen wordt door het vermalen van beenderen. Beendermeel werd – naast kalkbemesting met . Natuurlijke bron van fosfor en stikstof. Het hoge fosforgehalte stimuleert de wortel-, bloem- en vruchtvorming en zorgt . Beendermeel is een biologische meststof voor het stimuleren van de wortelvorming van planten. Samenstelling: organische stikstof en.

De samenstelling is niet afhankelijk van het soort. Beendermeel is rijk aan fosfor en levert ook wat stikstof aan.