Bijenhotel

Bijenhotels zijn kunstmatige nestplaatsen die uit allerlei materialen zijn opgebouwd . Door gaten te boren in stukken hout en door . Handleiding Bijenhotels zelf maken van zootels.

Hoe maak je een echt goed bijenhotel voor wilde bijen. Bijen-hotel voor wilde, solitair (alleen) levende bijen. Met de jeugdnatuurclub hebben we een keer een “bijenhotel” gemaakt.

Bijen zijn van essentieel belang voor onze landbouwproducten.

Een bijenhotel maken is een goede manier om het uitsterven van de bij tegen te gaan! De in het wild levende bijen hebben dikwijls een probleem. Ze hebben weinig plekjes om hun nesten te kunnen bouwen. Materiaal; Werkwijze; Ophangen; Waarnemen van solitaire bijen aan de bijenhotels; Te verwachten solitaire bijensoorten.

Het maken van een bijenhotel is leuk en niet moeilijk. Bijen zijn wel kritische hotelbezoekers! Willen ze je hotel bezoeken, dan moet het voldoen aan een.

Dit bijenhotel biedt nestelgelegenheid voor enkele bijensoorten die behoren tot de groep van de metselbijen.