Ctgb bestrijdingsmiddelendatabank

Naam middel, Toelatingsnummer, Datum ondertekening, Expiratie datum. Ethrel-A, 63N, 18-05-201 31-05-2023. P3-oxonia active, 71N, 18-05-2017 .

Niet voor alle bestrijdingsmiddelen is een Ctgb toelating nodig. College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Overzicht toegelaten middelen in de Bestrijdingsmiddelendatabank. Alle door het Ctgb toegelaten gewasbeschermingsmiddelen en biociden .

Ctgb toelatingen Bestrijdingsmiddelendatabank Routebese ng. Contactformulier zoeken productsoort biociden standaard overzichten. Het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen (Ctgb) bepaalt welke middelen worden toegelaten.

In de Bestrijdingsmiddelendatabank van . College voor de Toelating van gewasbeschermingsmiddelen en Biociden. In overleg tussen Ctgb (College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen) en. In de bestrijdingsmiddelendatabank staat per middel specifieke informatie . Jacoba Wassenberg, Ctgb, april 2013.

Collegevergadering september 2012. Collegevergadering februari 20pagina 1.