Drainagesysteem tuin

Het aanbrengen van oppervlakte drainage in de tuin. Het aanbrengen van drainage op plaasten waar de tuin extreem nat is. De bodem is te nat, te zuurstofarm .

U tuin loopt steeds onder met water? Dan is een drainage aanleggen iet voor u! Heeft u last van een te natte bodem in uw tuin of staat er regelmatig water in uw kruipruimte? Een goed aangelegde drainagebuis helpt u .

Als het water in je tuin moeilijk wegloopt, kun je een drainagesysteem aanleggen. De blokken zijn geschikt voor drainage in tuinen, lijnafwatering rondom verhardingen, onder (grind) paden en bij op- en afritten. Er zijn verschillende afwateringssmogelijkheden voor drainage van je tuin beschikbaar. Deze afwateringssystemen worden geleverd met . In het geval van drainage in de tuin doe je dit meestal om het grondwaterpeil omlaag te krijgen, maar het doel kan ook zijn om het regenwater af te voeren. Last van water in je kelder of plassen in je tuin?

Drainage aanleggen kost gemiddeld € 1. Zie op HomeDeal alle prijzen en mogelijkheden.