Eg meststof

De regels voor het op de markt brengen van EG-meststoffen staan in Verordening (EG) nr. Deze verordening kent (in bijlage 1) zeven typen . EG-meststof’ is een juridisch begrip uit de Europese wetgeving. De regelgeving hieromtrent is veeleisend. Zo moet het NPK-gehalte minstens bedragen . Voor handel en vervoer van EG-meststoffen.

EG-meststoffen zijn kunstmeststoffen waarbij op het etiket staat. Op EU-niveau zijn de bepalingen van verordening (EG) nr. Deze verordening regelt alleen de handel in minerale . Eindelijk is het concept voor de herziening van de EG verordening meststoffen openbaar gemaakt.

Hiermee moet het makkelijker worden om . Regels voor het gebruik EG-meststoffen. EG-meststoffen zijn kunstmeststoffen waarbij op het etiket. Tijdens de eerste fase is met name gekeken naar producten uit mestverwerking die in potentie in aanmerking kunnen komen als EG-meststof en naar de . Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? LEI Wageningen UR (University Research centre), LEI Rapport .

EG meststof, Merk: EUROSOLIDS, aantal: zakken a kg, NPK meststof 12-10-chloorarm. De doorlooptijd van dossiervorming en toelating als (nieuw) EG-meststof is . Door deze revisie zullen naast huidige minerale meststoffen die het label ‘EG-meststof’ voeren ook organische meststoffen, anorganische en organische . UREUM-AMMONIUM NITRAATOPLOSSING 30. Kaliumchloride met magnesium, natrium en zwavel, gran.

K2O kaliumoxide oplosbaar in water. MgO magnesiumoxide oplosbaar in water. Veel vertaalde voorbeeldzinnen bevatten meststof – Nederlands-Duits.

EG-meststof” in het verkeer te mogen worden gebracht. Indien het betreft verpakte EG-meststoffen, waarvan de verpakking een inhoud heeft van meer dan kg, bedraagt het aantal te nemen ondermonsters:. Effect afzet mestverwerkings-producten bij wettelijke status kunstmest of EG-meststof. Toekomstperspectief voor mestverwerkingsproducten.

Over het gebruik van meststoffen bestaat er zowel federale als Europese wetgeving. EG-meststoffen) en iedereen die onder zijn eigen naam meststoffen, .