Gemiddelde melkproductie koe

Deze verhoging van de melkproductie is tot stand gekomen door selectief . Levensproductie van de Nederlandse stamboekkoeien per jaar van afvoer . Dat is gelijk aan de productie per koe in Argentinië en Nieuw-Zeeland. Met een gemiddelde productie van 6. Een Nederlandse koe geeft gemiddeld bijna achtduizend liter melk per jaar. De gemiddelde melkproductie is nog hoger in de . Net als de melkproductie was ook het aantal koeien per bedrijf nog nooit zo hoog.

Voor het eerst telt een gemiddeld Nederlands melkveebedrijf . Deze maand ligt de focus op de melkproductie per koe. Met een gemiddelde productie van ruim 8. Voor het eerst in lange tijd laat de gemiddelde jaarproductie van een Nederlandse koe weer een ferme stijging zien. De gemiddelde productie per koe nam toe van 8. De levensproductie steeg daarmee van 29.

De gemiddelde melkproductie per melkkoe bepaalt u door de.