Gemiddelde melkproductie per koe per dag

In principe moet een koe twee keer per dag worden gemolken, in ieder geval . De gemiddelde melkproductie is nog hoger in de . De dieren produceren deze hoeveelheid melk met gemiddeld vet en.

Dat is gelijk aan de productie per koe in Argentinië en Nieuw-Zeeland. Met een gemiddelde productie van 6. Daarin deed een kaasboerin uitspraken over koeien die liter melk per dag gaven, deze dieren werden uitgemolken. Deze maand ligt de focus op de melkproductie per koe.

Met een gemiddelde productie van ruim 8. Met een rollend jaargemiddelde over 20van 12. Met 4kg melk per koe per dag behaalde Holmer het beste . Een melkkoe geeft per dag ± liter melk. Per jaar komt dit gemiddeld neer op zo’n 60liter melk. Sinds eeuwen probeerde men om de koe meer melk te . Van jaarlijks zo’n 80liter gemiddeld per koe ten tijde van de invoering van het melkquotum in 1984.

Dat komt neer op gemiddeld kilogram melk per dag.