Krabbenscheer

Krabbenscheer (Stratiotes aloides) is een plant uit de waterkaardefamilie (Hydrocharitaceae). Het is een waterplant waarvan de getande, zwaardvormige . Wetenschappelijk: Stratiotes aloides.

Nederlands: Krabbenscheer (Krabbescheer). English: Water soldier (Crabs Claw). Misschien staat er krabbenscheer in uw sloten. De kans hierop is het grootst rondom Zegvel Kamerik en Kockengen.

In Nederland komt Krabbenscheer vooral voor in petgaten en verlandingszones van laagveen gebieden en in mindere mate in sloten in het laagveengebied. Beschrijving en afbeeldingen van Stratiotes aloides – Krabbenscheer. Stratiotes aloides, of krabbenscheer, bloeit met witte bloemen in de periode mei-juli. De witte bloemen steken vaak net boven de waterspiegel uit.

Algemeen Krabbenscheer is een altijd groene waterplant. Ze groeit in voedselrijke, zoete en zwak brakke, luwe wateren; niet in groot open water. Deze onbehaarde plant heeft een dikken wortelstok met tot dM lange uitloopers, die uit de bladoksels komen en waaraan zich jonge planten als rosetten . Habitattype ‘Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden’. EuropaOns land neemt een centrale plaats in wat betreft .