Luxan mollentabletten

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van mollen en woelratten a. Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van mollen en woelratten. Luxan mollentabletten is een middel op basis van de werkzame stof aluminiumfosfide ().

Aluminiumfosfide wordt onder invloed van vocht omgezet in het . Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik. Het middel mag uitsluitend beroeps- en bedrijfsmatig voorhanden of in voorraad worden gehouden door personen die in het bezit zijn van een vergunning . Toelatingsnummer: 8717N Werkzame stof: aluminiumfosfide a mp;n bsp; Gehalte: 5.

Voor dit product dient u een geldige . Gebruik gewasbeschermingsmiddelen en biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Schrijf je in voor de Luxan nieuwsbrief. Vandaag is het besluit tot verlenen van een tijdelijke vrijstelling voor het gebruik van Luxan mollentabletten tegen veldmuizen in . Luxan Mollentabletten (8717N) ter bescherming van de onbedekte teelt van . Voor het gebruik van Luxan mollentabletten is een 120-dagen vrijstelling afgegeven, tegen veldmuizen in wintergraan, graszaa aardappelen, . Voorraad: Om als erkende vakhandel producten uit . Staatssecretaris Dijksma van Economische zaken heeft een vrijstelling verleend voor het gebruik van Luxan Mollentabletten ter bescherming .

Afgelopen donderdag is er een vrijstelling gegeven voor het mollenbestrijdingsmiddel Luxan tegen veldmuizen in akkerbouwgewassen. Het betreft een middel voor professioneel gebruik. Luxan Mollentabletten op basis van de werkzame stof aluminiumfosfide. Tegen insecten en ongedierte; Tegen mollen, muizen en. LUXAN MOLLENTABLETTEN, 87N, 10-04-201 01-03-2025.

Luxan Mollentabletten blijft toegelaten als mollen- en woelrattenbestrijdingsmiddel door middel van begassing (fumigatie) in de teelt van . In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de tijdelijke vrijstelling van Luxan mollentabletten op grond van artikel van de Wet . Er is een 120-dagen vrijstelling afgegeven voor Luxan mollentabletten. In het begin volop muizen, dat is al minder’. Het toestaan van het middel Luxan Mollentabletten wordt voor beperkte duur zinvol geacht. Verwacht wordt dat, indien muizenplagen in de . De werkzame stof hiervan (aluminiumfosfide) is geen anticoagulant.

Eind juli is vrijstelling gevraagd voor het middel Luxan Mollentabletten . Het nieuwe middel heet Luxan mollentabletten en mag nog steeds niet zomaar gebruikt worden. Teun de Jong, voorzitter van de Nederlandse .