Mcpa onkruidbestrijding gebruiksaanwijzing

Agrichem MCPA 5is een groeistofachtig bladherbicide met systemische werking. Bijlage I bij het besluit tot toelating van het middel U M-Fluid-5MCPA onder nr. Bij klaver als ondervrucht alleen toepassen wanneer graan en onkruid de klaver geheel bedekken.

In deze gebruiksaanwijzing worden alleen die toepassingen genoemd die voor professioneel gebruik . Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen. Je moet soms vreselijk op de gebruiksaanwijzing zoeken naar rugspuit dosering, en in een. Van Starane, MCPA, MCPP weet ik het wel.

Werkzame stoffen: 4-D-, MCPA- en dicamba. Dicamix G Vloeibaar is een breedwerkend onkruidbestrijdingsmiddel tegen klaver, boterbloem, paardenbloem,. Mcpa mcpp is een onderwerp van het algemeen bloemen en planten forum op groeninfo. MCPA wordt gebruikt als onkruidbestrijdingsmiddel tegen eenjarige en overblijvende tweezaadlobbige onkruiden zoals distel, boterbloem, paardenbloem, . Mcpa mcpp: paul: 10-05-20: Weet iemand de dosering van zowel mcpa als mcpp per liter water? Onkruidbestrijding in weiland Рluimstra.

Wie onkruid wil bestrijden kan daar best tijdig mee beginnen.