Meeuwen afschrikken

Er zijn in het verleden al wat afschrikmiddelen getest om de overlast door meeuwen te beperken. Heel lokaal kunnen sommige bestrijdingsmiddelen wel eens . De systemen voor vogelwering van ALCETSOUND helpen u op diervriendelijke wijze vogels als duiven, kraaien, meeuwen, spreeuwen en ganzen te verjagen.

Meeuwen zijn allang niet meer alleen op het strand te vinden. Ze nestelen graag in de sta het liefst op platte daken. Een vuilcontainer of visboer in de buurt . In Engeland hebben ze het al over killer seagulls.

In Nederland is het gelukkig nog niet zo erg, maar meeuwen kunnen ook hier flinke overlast . Hawk Kite meter op ons appartementencomplex te plaatsen. De Hawk Kite doet het geweldig, vanaf dag geen meeuwen meer te zien. Deze professionele vogelverjager met een bereik tot 60m² maakt verschillende geluiden van roofvogels en noodkreten van de specifiek te verjagen vogels. Met een incidentele meeuw heeft niemand problemen.

Maar wanneer er teveel meeuwen zijn, ligt agressie op de loer. Op het gebouw Mac3park in Almere komt een laser. De laserstraal schijnt op verschillende delen van het dak.

Actief weren door met opzet de meeuwen steeds weg te jagen.

Meeuwen vertonen vaak agressief gedrag tijdens het broedseizoen, ze veroorzaken vervuiling en geluidsoverlast in de directe omgeving van huizen en .