Nederlandse ganzen

Een Brandgans valt vaak direct op in een groep ganzen. Het is namelijk een zwart witte vogel. Nauwelijks groter dan een Wilde Eend.

Ganzen zijn grote, zwaargebouwde watervogels uit de familie Anatidae (zwanen, ganzen en eenden). Hierbinnen behoren ze tot de onderfamilie Anserinae . De Jagersvereniging vindt dat alle betrokken partijen moeten bijdragen aan een slagvaardige bejaging van ganzen in Nederlan met ruime . Informatie over duizenden verschillende soorten dieren, planten en paddenstoelen die in Nederland voorkomen.

Nergens in Europa vind je zoveel ganzen als in Nederland. De meeste ganzen zie je hier in de winter. Ze komen dan naar zuidelijke gebieden om te grazen op . Roze poten en oranje of roze snavel.

Witte boerenganzen zijn ook grauwe ganzen. Veertig jaar geleden deden natuurbeschermers er alles aan om Nederland geschikt te maken voor wilde ganzen. Nederland kende in de 19e eeuw nog verschillende eigen ganzenrassen als de Groninger gans, Noord-Hollandse gans en Zuidenaar gans.