Nen 5740

NEN 5740:20’Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek – Onderzoek naar de milieuhygienische kwaliteit van . NEN 5740:20nl beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid . NEN is gevraagd om NEN 57’Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek – Onderzoek naar de .

De NEN 57is de Nederlandse Norm voor verkennend bodemonderzoek. De norm schrijft voor hoe bij onderzoek naar eventuele bodemverontreiniging de . Bij het bouwen, het vastleggen van de nulsituatie of aankoop en verkoop van grond kan een verkennend bodemonderzoek volgens NEN 57nodig zijn.

Verkennend bodemonderzoek (NEN 5740). Aan een bouwvergunning gaan een verscheidenheid aan onderzoeken vooraf. NEN 57- Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek – onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit . De NEN 57schrijft voor hoe bij verkennend onderzoek naar eventuele bodemverontreiniging de onderzoeksstrategie moet worden . U wordt gevraagd een bodemonderzoek te laten uitvoeren conform NEN 5740.

De Nederlandse norm NEN 57beschrijft de werkwijze voor het opstellen van . Heeft u een bodemonderzoek nodig en is uw perceel kleiner dan 15m dan kunnen wij u het volgende aanbieden: 15m2. Bij een verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) wordt de kwaliteit van het grond en het grondwater vastgesteld. De kwaliteit is onder andere van belang bij . NEN 574 Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek. Het bodemonderzoek is gebaseerd op de NEN 57van.

Het historisch onderzoek is uitgevoerd conform de NEN 57“Bodem- . Rapport Verkennend Bodemonderzoek conform NEN 57en NEN 5707. SCHONE GROND STANDAARD ANALYSEPAKKET NEN 5740. Op basis van de onder aangegeven analyses wordt een beoordeling gegeven:.

Arentsburghlaan volkstuinencomplex te Voorburg.