Panacur geit

REG NL 86URA Ter bestrijding van longwormen, maag- en darmwormen bij schapen en geiten. Het is belangrijk om uw schapen en geiten regelmatig te ontwormen. Benzimidazolen: Hieronder vallen o.

De meeste van jullie zullen hun geiten wel tijdig ontwormen maar voor. Bij de panacur groep is de bekendste ontwormingsmiddel Panacur. Er komt in Nederland resistentie voor tegen Panacur.

Handboek wormen bij schapen en geiten.

Pillenschieter metaal (panacur boli). NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE. In onze gemengde praktijk kunnen de kleine herkauwers natuurlijk niet ontbreken. Naast het behandelen van zieken dieren en hulp rondom het lammeren kunt . Panacur boli is een diergeneesmiddel tegen maagdarm-, zweep-, long- en lintwormen bij schapen en geiten.

Op bedrijven met Nematodirus (lammerworm) de lammeren op een leeftijd van ongeveer weken behandelen met een middel uit groep (Panacur). Geiten en schapen eten waar ze ook mest deponeren. Benzimidazolen (witte vloeistof): Valbazen, Panacur, Bovex, Rintal e. Voor het ontwormen van volwassen schapen en geiten zijn ontwormingspillen (Panacur) ongeschikt, omdat de meest voorkomende wormen hier ongevoelig .