Paraat fungicide

De innovatieve fungicide Adexar is de allersterkste op T1. Het fungicide Paraat is bijzonder effectief tegen allerlei soorten Phytophthora. Voorkom problemen dan ook door tijdig gebruik te maken van Paraat.

Paraat is een fungicide met een uitstekende werking tegen Oomyceten zoals . Paraat is zeer effectief tegen Phytophthora en werkt systemisch. Het middel werkt zowel preventief als curatief en heeft een uniek werkingsmechanisme, is zeer . Secundaire verpakking PARAAT (x KG). FU Fungicide (bestrijding van schimmels) . Het besluit tot toelating van het middel Paraat onder nr. Paraat is een lokaal systemisch fungicide op basis van dimethomorf.

Voor bestrijding van valse meeldauw in koolsoorten, sla, druiven, enz. Dimethomorf (ISO-naam) is een fungicide dat wordt gebruikt in de land- en tuinbouw. Paraat van BASF is een spuitpoeder met dimethomorf.