Roodzwenkgras

Roodzwenkgras (Festuca rubra) is een vaste plant, die behoort tot de grassenfamilie (Gramineae oftewel Poaceae: beide namen zijn toegestaan). Het rassenassortiment van roodzwenkgras is ingedeeld in drie groepen: gewoon roodzwenkgras, roodzwenkgras met fijne . Roodzwenkgras is gras dat uitstekend geschikt is voor golfbanen.

Barenbrug heeft verschillende roodzwenkgrasrassen ontwikkeld die zeer . Gewoon roodzwenkgras vormt een fijnbladige dichte zode. Het kan goed tegen extensieve omstandigheden (droogte, minder bemesting) en is schaduwtolerant. Dat komt vanwege de te geringe bespelings-tolerantie.

Dit artikel is zeker geen pleidooi om roodzwenkgras vaker . Overzicht leverbare grassoorten van het merk Queens Grass, Engels Raaigras, Veldbeemgras, Roodzwenkgras, Hardzwenkgras, Rietzwenkgras, Ruwe Smele, . Roodzwenkgras: ontvang van tuinsms.

Dit wordt veroorzaakt door een lagere grasdichtheid en de groeiwijze van de grasplant. Roodzwenkgras groeit zeer goed op kleigrond en kan bij een matige stikstofvoorziening, struisgras. Roodzwenkgras met fijne uitlopers groeit beter op zilte grond dan gewoon roodzwenk- gras en roodzwenkgras met forse uitlopers.

Roodzwenkgras wordt in het Latijn Festuca Rubra genoemd. Roodzwenkgras is een soort gras dat veel wordt aangewend bij de aanleg van gazons. Fijn uitlopervormend roodzwenkgras is agressiever dan gewoon roodzwenkgras en heeft een sterker. Bron: , Zie MWB Natuurwoordenboek.

Voorbeeldzinnen met `roodzwenkgras`.