Schoongrondverklaring prijs

Een Schoon grond verklaring is nodig in de meeste gevallen bij het aanvragen van een bouwvergunning of bij aankoop van een bestaand perceel. Tot 50mgrond mag je zonder grondanalyse, bodemanalyse, bodemonderzoek, analyseresultaat of schoon grond verklaring afvoeren. Hierbij wordt wel gesproken van een ‘schoon grond verklaring’.

Je mag als verkoper zelf de vraagprijs van je woning bepalen. Je bent als verkoper niet verplicht om schoongrondverklaring af te geven. De website waar u aanbieders van milieuonderzoeken kunt vergelijken.

Klik hieronder om geheel vrijblijvend een aantal offertes te . Bij ernstige bodemverontreiniging is het vaak moeilijk om een huis tegen een redelijke prijs te verkopen. De overheid heeft daarom de bewonersregeling . Houd (naast afmeting en prijs) rekening met de ligging van de kavel ten opzichte van. Schoon grond verklaring – Vergelijk aanbieders van. DTZ heeft vervolgens aan A gevraagd of hij deze prijs acceptabel vond.

Hier containers van kuub voor de deur gehad en per stuk 3euro inclusief schoongrondverklaring en afvoeren. Ongeveer 15mGrond inclusief schoongrondverklaring Blokker. Kunstgras met mosdraad Prijs nu € per mAfhaalprijzen ! Nu willen we in de koopovereenkomst een schoongrondverklaring als ontbindende voorwaarde laten opnemen.

Is er een schoongrondverklaring voor de bouwgrond? Veel woningbouwers bouwen alleen op een bouwrijpe grond. De bereikbaarheid van de kavel; De schoongrondverklaring: de grond mag niet verontreinigd zijn; Opstakels zoals boomstronken, oude . Doorgaans hebben die betrekking op prijs, opleveringsdatum en. Nee, de verkoper is niet verplicht u een zogenaamde `schoongrondverklaring` af te geven. Houd naast afmeting en prijs van de bouwgrond rekening met de ligging van de.

Bij elk bouwkavel is een schoongrondverklaring verplicht. Koopt u van een gemeente, dan zorgt die er meestal voor, maar verkopende particulieren zijn dat niet .