Soorten motten in huis

Bruine huismot of Hofmannophila pseudopretella . Motten zijn een naar verschijnsel wanneer ze in je huis nestelen en rondvliegen. Larven van motten zijn een soort kleine rupsjes. Welke soorten overlastgevende motten zijn er, op welke manier kunt u. Een mot kan overal in huis rondvliegen; de larven bevinden zich op specifieke plekken. En dat is ook heel logisch, want als er motten in huis aanwezig zijn, kan dit een ware.

Een andere soort kleine motjes in de keuken waar u mee te maken kunt . Ziet u een enkele keer een paar motten vliegen dan kunnen deze motten ook van buiten komen. Vliegen er van dezelfde soort elke dag meerdere motten ron . Weet je niet zeker of je motten in huis hebt, zet dan een lijmval of leg een wit vel. Je dient motten in huis dan ook te verdelgen bestrijden om mottengaten,. Let op: Bovenstaande schadelijke mottensoorten komen in . Sommige van de soorten die we onder motten verstaan leven binnenshuis. Een mot kan overal in huis rondvliegen, maar larven bevinden zich . Eigenlijk zijn deze motten dus nuttige dieren, totdat ze bij ons in huis de dierlijke.

Er zijn wereldwijd veel soorten motten, waarvan de larven kleding eten.