Valse meeldauw bestrijden

Bestrijden echte meeldauw en valse meeldauw: verschil, kenmerken, bestrijding van deze schimmelziektes. Bladeren kunnen afsterven en de schimmelgroei kan zich uitbreiden. Tip: aangetaste delen zoveel mogelijk weg snoeien.

Voor de bestrijding van de meeldauw hebben we eigenlijk twee groepen bestrijdingsmiddelen. Valse meeldauw (Peronosporaceae soorten) overwintert als . Dan heeft jouw druif naar alle waarschijnlijkheid last van meeldauw of valse. Meeldauw bestrijden kan tegenwoordig erg gemakkelijk, als je er maar op tijd bij .

Er is verschil tussen Valse Meeldauw en Echte Meeldauw. Valse Meeldauw kan je preventief bestrijden door het gewas te bespuiten. Valse meeldauw bevindt zich aan de onderzijde van het blad. Valse meeldauw kun je niet bestrijden, maar alleen preventief voorkomen. De schimmel valse meeldauw – plasmopara viticola – komt in alle wijnbouwlanden voor en kan grote schade aanrichten.

Vaak begint de aantasting al vroeg in . Bij valse meeldauw zit het schimmelpluis aan de onderzijde van het blad. Voor valse meeldauw is eigenlijk alleen bestrijden mogelijk met koperhoudende . Botrytis is daarin nog meer een opportunist dan meeldauw.

Om schimmels te bestrijden met een chemische of een natuurlijk werkende mechanische. Winteruien en niet-afgedekte uienafvalhopen vormen de grootste bedreiging voor een epidemie van valse meeldauw in zaaiuien en tweedejaarsplantuien.