Vlinderstruik ziektes

Om ziekten te bestrijden is het belangrijk zeer vroeg in te grijpen in het seizoen. In dit artikel waarschuwen we voor krulziekte bij perzik, mos in het gazon en .

Een van de meest aantrekkelijke planten in de zomertuin is de vlinderstruik. Niet alleen vanwege de indrukwekkende bloemtrossen maar ook omdat de plant als . Ik word gek van die vlinderstruiken is een onderwerp van het ziekte en plagen forum op groeninfo.

Vlinderstruik, goed snoeien geeft veel bloemen. Wie de vlinderstruik (Buddleja davidii) verwaarloost, moet elk jaar verder naar boven . Een van de meest voorkomende schimmelaantastingen op levende planten is ongetwijfeld meeldauw, en hiermee wordt de echte meeldauw bedoeld. Vlinderstruik snoeien De Vlinderstruik snoei je na de winter.

In principe snoei je de Vlinderstruik elk jaar om de plan compact te houden. Om een vlinderstruik compact en gezond te houden is het belangrijk ze elk voorjaar terug te snoeien. Lees en kijk hoe je dat precies doet op de website!