Voeding lammeren

Soms gaat er iets mis bij de totstandkoming van de moeder-lam binding. De moeder kan het lam verstoten (zie onder de bijlage: Brochure verstoten lammeren). Jonge lammeren die aan de kunstmelk zijn moet men snel aan krachtvoer- enĀ .

Volledig kunstmelkvoeder voor het opfokken en mesten van lammeren. Tentolam is geschikt voor fles- en voorraadvoedering (lam-bar). Het voeren van schapen, en met name ooien, is erg afhankelijk van de conditie van de ooi en de fase waarin ze verkerenĀ . In dat geval moeten de lammetjes in kwestie met de papfles.

In elk geval is de voeding van het lam verminderen geen goed idee. Bron: Handboek Geitenhouderij (2000), ISSN 1385-0121. Om de conditie van de ooi tijdig via de voeding te kunnen corrigeren is het belangrijk ongeveer 8. Voor de groei van de lammeren en de ontwikkeling van de.

Voeding van de ooi voor en na de geboorte,. Het aanzien komen van de geboorte,. En geboorteproces zelf en de achtergronden daarbij.

Een goede voeding van drachtige ooien versterkt de levenskracht van de lammeren waardoor sterfte rondom de geboorte afneemt. Welkoop Lammeren Opfokmelk – kg.

Welkoop Lammeren Opfokmelk is een volledig melkvervanger voor jonge schapen- en.