Voerschema lammeren

Volledig kunstmelkvoeder voor het opfokken en mesten van lammeren. Tentolam is geschikt voor fles- en voorraadvoedering (lam-bar). Het voerschema is slechts een richtlijn.

In een koude omgeving hebben lammeren meer nodig dan in een warme omgeving. Neemt het lam niet in gewicht toe . Voerschema voor de opfok van lammeren. Belangrijk: Zorg dat het lam de eerste dag biest binnen krijgt.

Wordt het lam verstoten door de ooi, hou de ooi dan . De rentabiliteit van de schapenhouderij hangt nauw samen met het aantal lammeren wat kan worden grootgebracht. ProviMilk Lamb Een goed gevoerde ooi kan twee lammeren zogen. De melkproductie van een ooi met drie lammeren is slechts meer dan van . Ondanks alles durven zelfs onze zwarte bles schapen soms een steekje laten vallen en blijken ze toch niet de perfecte moeders die ze verondersteld worden te. Elke dag maken wij topkwaliteit voeding voor jonge dieren in de veehouderij.

Zo zorgen wij dat dieren gezond groeien en nog betere prestaties leveren. Uitgebalanceerde voeding voor schapen en lammeren. Optimale groei van lammeren, ook na het spenen.

Voerschema drachtige en zogende schapen.