Wat is veen

Wat is het verschil tussen de beide soorten veen en wat is turf? Veen ontstaat op plaatsen waar veenmos zich ophoopt in de bodem doordat het sneller . Veengrond is een grondsoort, die is opgebouwd uit gehumificeerd plantaardig materiaal. Deze natte, sponsachtige grondsoort is gevormd door afgestorven . Veen ontstaat als planten in moerassen sneller groeien dan ze worden afgebroken.

Als je het kaartje ziet, dan lijkt het veenlandschap te bestaan uit wat schamele resten. Toch bedekten veenmoerassen eens het merendeel van het Nederlandse .

Van moeras naar droge grond: de ontginning van het veen – Duration: 2:24. Veen is een natte, zuurstofarme grondsoort met een sponsachtige structuur, dat bestaat uit plantaardig materiaal. Laagveen ontstaat door afgestorven water- en moerasplanten, die in zuurstofloos water,na het afsterven, niet verteren ,maar laagveen( turf) vormen. In hoogveengebieden werd vroeger veel turf gestoken. Dat betekende dat de veenlaag er in mooie blokken werd uitgehaald en te drogen werd gelegd.

Duizenden jaren geleden ontstond er in het moerassige Nederland veen. Hoogveen ligt boven het grondwaterniveau in de omgeving, laagveen ligt daaronder. Het veen, dat vroeger veel in Drenthe voorkwam, heeft niet alleen een enorme economische betekenis geha vooral sinds de .